08:34 - shimokawa mikuni - true
08:30 - hashimoto miyuki - binetsu s.o.s
08:26 - mucc - chain ring